En alia Lumo

In een ander Licht

In 2012 studeerde ik af aan de Fotovakschool in Amsterdam. 

Voor mijn eindexamen project My Spiritual Backyard had ik diverse interesses met elkaar verbonden: filosofie en de fotografie.

Allereerst over het concept: My Spiritual Backyard.

We leven in een tijd van grote veranderingen. De kerken stromen leeg omdat de traditionele godsdiensten in Europa hun aantrekkingskracht op de mensen aan het verliezen zijn. We willen niet meer luisteren naar iemand die ons voorschrijft vanaf de kansel hoe we moeten denken en hoe we ons leven moeten inrichten. Maar dat wil niet zeggen dat we niets meer geloven of dat we ons geen levensvragen meer stellen.

Juist in deze tijd en om bovengenoemde reden stellen mensen grote vragen. Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Zijn wij deel van een groot geheel? Heb ik een opdracht? Is er een voorzienigheid? Een Opperwezen? Er is een zichtbare behoefte aan invulling van deze vragen. Mensen gaan daardoor zelfstandig op zoek naar manieren om zingeving en levensvragen een plek in hun leven te geven.

Dit gebeurt niet alleen in hun hart, maar mensen creeren ook nieuwe ruimten en oorden om tot bezinning te komen of om met gelijkgestemden te kunnen zijn.

In mijn zoektocht ben ik vooral naar die plekken gaan kijken. Hierbij heb ik ontdekt dat er mensen zijn die, op uiteenlopende manieren, op spiritualiteit gerichte tuinarchitectuur zijn gaan toepassen en bouwwerken zijn gaan maken bij hun eigen huis op hun eigen grondgebied ter ere van ….

Vandaar de toepasselijke naam My Spiritual Backyard

De tuinen zijn een afspiegeling van deze nieuwe vorm van zingeving en tonen naar mijn idee een tweeledig verlangen van de mens: ten eerste, wat is mijn waarheid en mijn weg en ten tweede, om te worden tot wie we in diepste wezen zijn. Het KEN U ZELVE.

De eerste buitenplaats is ‘De Tempelhof’ van Huub en Adelheid Kortekaas in Winssen. Twee beeldend kunstenaars die van hun leven een kunstwerk hebben gemaakt. Ik dank beiden in vele toonaarden voor hun gastvrijheid en hun toestemming om bij hen te mogen fotograferen en dit ook op mijn website te plaatsen.

De Tempelhof
De Tempelhof
De Tempelhof

De Tempelhof

De Tempelhof

Gefotografeerd op De Tempelhof, de woon en werkplek van het kunstenaarsduo Adelheid & Huub Kortekaas https://huubenadelheid-kortekaas.nl/nl/

De volgende buitenplaats is weer heel anders….

Levenstuinen

Eeuwig licht
Levenstuinen
Alle geloven
Alle verschillende religies op een plek verenigd.

Een bijzondere buitenplaats waar de Zon vereerd wordt met een Zonne-Tempel met een labyrint en nog veel meer…

Vruchtbaarheids symbool
Labyrint in de zonne-tempel
Ingang Zonne-tempel

Inmiddels heb ik er enkele keren een lezing over gegeven. Eenmaal in een kerk in Arnhem in combinatie met een concert met mijn strijkkwartet Het Muzenkwartet waar mijn foto’s stonden geexposeerd en waar ik een korte lezing gaf waarna we een concert gaven terwijl de mensen rustig zittend naar de foto’s konden kijken en gelijktijdig konden genieten van onze muziek.

De tweede keer was in een Vrijmetselaars loge in Amstelveen. Zonder muziek maar met een geprojecteerde powerpoint van mijn foto’s.